Com mantenir les nostres embarcacions lliures d'humitat per més temps

El manteniment és un aspecte clau per a la seguretat i la rendibilitat de les embarcacions ja que és la manera que tingui vida útil per molt més temps i evitar reparacions molt costoses. Cal controlar el desgast des de les primeres senyals com la humitat i la floridura, per evitar que s'estenguin i es converteixin en un problema.

És prioritari prevenir que l'aigua penetri en l'estructura del vaixell i protegir els seus sistemes mecànics, elèctrics i elements de maniobra. És a dir, que cal mantenir la sentina seca amb deshumificadors per evitar que la humitat traspassi la coberta.

Els vaixells de fusta s'han de cuidar tant el seu interior com el seu exterior amb resines o coles epoxi per a fusta, conegut com cola marina que és un potent polivalent amb resina i enduridor d'última generació que funcionen com un catalitzador i curen la fusta amb una reacció química activa catalitzadora que elimina la humitat gràcies a la gran resistència d'aquests polímers.

D'altra banda, en les embarcacions de fibra de vidre el manteniment també és primordial per a la seguretat en els vaixells i evitar el seu deteriorament per falta de cura i protecció per a disminuir la seva afectació per acció de l'aigua, l'aire i el sol.

Cal fer poliment permanent amb cera a aquest tipus d'embarcacions i molt especialment en les de color fosc, ja que es deterioren amb més rapidesa. Una polidora elèctrica pot facilitar aquesta feina que s'ha de fer freqüentment per mantenir-la com nova.

Una manera de mantenir el vaixell lliure de ratllats, esquerdes i altres danys és revisant de manera profunda per reparar tot tipus d'esquerda a temps. Quan són poc profundes es corregeixen amb gel obrint l'esquerda en forma de V. Però, quan el laminat ha estat afectat és millor fer una reparació professional.